กิจกรรม สำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อก 8 โรงเรียน (ครั้งที่ 1)

วันที่ 14-15 มกราคม 2562  – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้ลงสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อกของนักเรียน จำนวน 451 คน ที่ได้รับหมวกกันน็อกในโครงการ C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก เฟส 2 ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 (สนับสนุนโดย Halliburton) ณ โรงเรียน 8 แห่งในจังหวัดสงขลา ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม สำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อก 8 โรงเรียน (ครั้งที่ 1)”

( 26-30 พ.ย.2561 ) กิจกรรม มอบหมวกกันน็อก 8 โรงเรียน จังหวัดสงขลา

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561  – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Halliburton และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และ เขต 2 ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมมอบหมวกกันน็อก จำนวน 451 ใบ แก่นักเรียน 451 คน จาก 8 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย, โรงเรียนบ้านควนเนียง, โรงเรียนวัดปะโอ, โรงเรียนวัดกลาง, โรงเรียนวัดเนินพิชัย, โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน, โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนบ้านคลองหวะ เป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนการสวมหมวกกันน็อกของเด็กนักเรียนเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์

อ่านเพิ่มเติม “( 26-30 พ.ย.2561 ) กิจกรรม มอบหมวกกันน็อก 8 โรงเรียน จังหวัดสงขลา”

การจัดประชุมและวัดขนาดศีรษะเด็กเพื่อรับหมวกกันน็อก

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Halliburton และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และ เขต 2 จัดประชุมหารือโครงการ C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก (เฟส 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

โดยมีผู้แทนจาก 8 โรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนวัดกลาง โรงเรียนวัดปะโอ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านควนเนียง โรงเรียนวัดเนินพิชัย โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง และโรงเรียนบ้านคลองหวะ

อ่านเพิ่มเติม “การจัดประชุมและวัดขนาดศีรษะเด็กเพื่อรับหมวกกันน็อก”

เปิดตัวโครงการ C&H กันน็อค..ปกป้องสมองเด็ก และมอบหมวกกันน็อค(มาตรฐานใหม่)

รายงาน “งานเปิดตัวโครงการ C&H กันน็อค..ปกป้องสมองเด็ก และมอบหมวกกันน็อค(มาตรฐานใหม่)” 

8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมมือกับ บริษัท Halliburton ผู้สนับสนุนหลักโครงการ, Safe Kids Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกา, โรงเรียนอนุบาลสงขลา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา, กรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง, ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย จัดงานเปิดตัวโครงการ C&H กันน็อค..ปกป้องสมองเด็ก

อ่านเพิ่มเติม “เปิดตัวโครงการ C&H กันน็อค..ปกป้องสมองเด็ก และมอบหมวกกันน็อค(มาตรฐานใหม่)”

( 4 พ.ย.2560 ) กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และลงนามสัญญาหมวกกันน็อก

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) นำโดยนายแพทย์ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับหมวกกันน็อก จำนวนกว่า 300 คน เกี่ยวกับความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกให้บุตรหลาน พร้อมลงนาม ‘หนังสือสัญญาการรับมอบหมวกกันน็อก’ เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม “( 4 พ.ย.2560 ) กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และลงนามสัญญาหมวกกันน็อก”

กิจกรรม วัดขนาดศีรษะและติดตั้งอุปกรณ์เสริมในหมวกกันน็อก

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP)

ร่วมกับอาสาสมัครจากบริษัท Halliburton และโรงเรียนอนุบาลสงขลา ดำเนินการวัดขนาดศีรษะเด็กนักเรียน จำนวน 305 และจำนวนอุปกรณ์เสริม (แผ่นรองใน) ที่จะติดตั้งในหมวกกันน็อกแต่ละใบ  ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและวิธีการสวมใส่หมวกกันน็อกแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองไปพร้อมๆ กัน

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม วัดขนาดศีรษะและติดตั้งอุปกรณ์เสริมในหมวกกันน็อก”

( 11 ก.ย.2560 ) จัดประชุมเรื่องหมวกกันน็อกเด็กตามมาตรฐานใหม่

กิจกรรม จัดประชุมเรื่องหมวกกันน็อกเด็กตามมาตรฐานใหม่

            วันที่ 11 กันยายน 2560 – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ได้จัดประชุมเรื่องหมวกกันน็อกเด็กตามมาตรฐานใหม่ เพื่อรายงานสถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาหมวกกันน็อกเด็ก และหาข้อสรุปการผลิตหมวกกันน็อกเด็กตามมาตรฐานใหม่ที่ประกาศใช้โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการ บริษัทผลิตหมวกกันน็อก บริษัทผลิตโฟมในหมวกกันน็อก สถาบันยานยนต์ สถาบันหมวกนิรภัย Save the Children มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

อ่านเพิ่มเติม “( 11 ก.ย.2560 ) จัดประชุมเรื่องหมวกกันน็อกเด็กตามมาตรฐานใหม่”

( 1-2 มิ.ย.2560 ) กิจกรรม สำรวจข้อมูลและประชุมร่วมกัน

กิจกรรม สำรวจข้อมูลและประชุมร่วมกัน

            วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ร่วมกับอาสาสมัครจากบริษัท Halliburton และโรงเรียนอนุบาลสงขลา ดำเนินการสำรวจข้อมูลการสหมวกกันน็อกของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา พบว่า มีจำนวนนักเรียนที่โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ แต่ไม่สวมหมวกกันน็อก จำนวน 307 คน

อ่านเพิ่มเติม “( 1-2 มิ.ย.2560 ) กิจกรรม สำรวจข้อมูลและประชุมร่วมกัน”