กิจกรรม สำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อก 8 โรงเรียน (ครั้งที่ 1)

วันที่ 14-15 มกราคม 2562  – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้ลงสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อกของนักเรียน จำนวน 451 คน ที่ได้รับหมวกกันน็อกในโครงการ C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก เฟส 2 ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 (สนับสนุนโดย Halliburton) ณ โรงเรียน 8 แห่งในจังหวัดสงขลา ดังนี้

โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย, โรงเรียนบ้านควนเนียง, โรงเรียนวัดปะโอ, โรงเรียนวัดกลาง, โรงเรียนวัดเนินพิชัย, โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน, โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนบ้านคลองหวะ

ผลการสำรวจพบว่าจำนวนการสวมหมวกกันน็อกของนักเรียนเพิ่มขึ้น 60% ณ วันสำรวจซึ่งมีอุปสรรค เช่น ฝนตกในวันสำรวจทำให้เด็กเปลี่ยนเป็นนั่งรถยนต์แทนการมาโดยรถมอเตอร์ไซค์ หลังการสำรวจ CSIP ได้แจ้งผลและหารือแนวทางการทำให้จำนวนการสวมหมวกกันน็อกของเด็กเพิ่มขึ้น

 


โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย


โรงเรียนบ้านควนเนียง


โรงเรียนวัดปะโอ


โรงเรียนวัดกลาง


โรงเรียนวัดเนินพิชัย


โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน


โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง


โรงเรียนบ้านคลองหวะ


โครงการ C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Halliburton (www.halliburton.com) และ Safe Kids Worldwide (www.safekids.org) ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน