( 26-30 พ.ย.2561 ) กิจกรรม มอบหมวกกันน็อก 8 โรงเรียน จังหวัดสงขลา

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561  – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Halliburton และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และ เขต 2 ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมมอบหมวกกันน็อก จำนวน 451 ใบ แก่นักเรียน 451 คน จาก 8 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย, โรงเรียนบ้านควนเนียง, โรงเรียนวัดปะโอ, โรงเรียนวัดกลาง, โรงเรียนวัดเนินพิชัย, โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน, โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนบ้านคลองหวะ เป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนการสวมหมวกกันน็อกของเด็กนักเรียนเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์

โดยหมวกกันน็อกที่มอบให้มีความพิเศษตรงที่ได้ใช้หมวกกันน็อกมาตรฐานใหม่ปี 2557 ที่ประกาศใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และติดตั้งอุปกรณ์เสริมภายในหมวกกันน็อก (helmet fitting pads) เพื่อเพิ่มความกระชับพอดีของศีรษะเด็กแต่ละคนมากขึ้น

หลังจากนี้ ศูนย์วิจัยฯ และ Halliburton จะมีการติดตามการสวมหมวกกันน็อกของนักเรียนทั้ง 451 คนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทั้ง 8 โรงเรียนจะมีกิจกรรมกระตุ้นการสวมหมวกกันน็อกของนักเรียนและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย

โครงการ C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Halliburton (www.halliburton.com) และ Safe Kids Worldwide (www.safekids.org) ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน