การจัดประชุมและวัดขนาดศีรษะเด็กเพื่อรับหมวกกันน็อก

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Halliburton และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และ เขต 2 จัดประชุมหารือโครงการ C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก (เฟส 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

โดยมีผู้แทนจาก 8 โรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนวัดกลาง โรงเรียนวัดปะโอ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านควนเนียง โรงเรียนวัดเนินพิชัย โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง และโรงเรียนบ้านคลองหวะ

หลังจบการประชุม ทีมศูนย์วิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ 8 โรงเรียน เพื่อเก็บข้อมูลเด็กนักเรียนจำนวนกว่า 500 คน โดยเน้นการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อคัดกรองเด็กที่ขอรับหมวกกันน็อกจากโครงการให้ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติมากที่สุด เช่น เป็นผู้โดยสารรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนและไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเพราะไม่มีหมวกกันน็อกเป็นของตัวเอง หรือมีแต่ชำรุด ฯลฯตลอดจนให้ความรู้เรื่องความสำคัญของหมวกกันน็อกระหว่างการสัมภาษณ์ข้อมูลรายบุคคลไปในตัว

นอกจากนี้ได้ทำการวัดขนาดศีรษะเด็กทุกคนเพื่อจัดเตรียมหมวกกันน็อกตามมาตรฐานใหม่ ปี 2557 ที่ประกาศใช้โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์เสริมภายในหมวกกันน็อก (helmet fitting pads) เพื่อเพิ่มความกระชับพอดีระหว่างหมวกกันน็อกและศีรษะเด็กแต่ละคนมากขึ้น

ซึ่งศูนย์วิจัยฯ ได้ให้ความสำคัญและให้เวลากับขั้นตอนการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อคัดกรองและการวัดขนาดศีรษะรายบุคคลมาก เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนได้มีหมวกกันน็อกที่กระชับพอดีกับศีรษะตนเองมากที่สุด

หลังจากนี้ประมาณเดือนตุลาคม 2561 ทีมศูนย์วิจัยฯ และ Halliburton จะนำหมวกกันน็อกไปมอบให้กับเด็กทุกคนในโครงการ และทำการสอนการสวมหมวกกันน็อกแก่เด็กแบบรายบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ เข้าใจวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้อง รู้ถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อก และจะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่โดยสารมอเตอร์ไซค์ การดูแลรักหมวกกันน็อกให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และมาตรการของโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้เด็กสวมหมวกกันน็อกตลอดไป

#########################

โครงการ C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Halliburton (www.halliburton.com) และ Safe Kids Worldwide (www.safekids.org) ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน