เปิดตัวโครงการ C&H กันน็อค..ปกป้องสมองเด็ก และมอบหมวกกันน็อค(มาตรฐานใหม่)

รายงาน “งานเปิดตัวโครงการ C&H กันน็อค..ปกป้องสมองเด็ก และมอบหมวกกันน็อค(มาตรฐานใหม่)” 

8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมมือกับ บริษัท Halliburton ผู้สนับสนุนหลักโครงการ, Safe Kids Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกา, โรงเรียนอนุบาลสงขลา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา, กรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง, ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย จัดงานเปิดตัวโครงการ C&H กันน็อค..ปกป้องสมองเด็ก


มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน และมีพิธีมอบหมวกกันน็อค จำนวน 305 ใบ แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวน 305 คนที่โดยสารรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน ซึ่งเป็นหมวกกันน็อคที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ฉบับใหม่ปี พ.ศ.2557 ที่ประกาศใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมาตรฐานเก่าได้ถูกยกเลิกไป และเป็นที่น่ายินดีที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา ได้ใช้หมวกกันน็อคมาตรฐานใหม่ เป็นที่แรกของประเทศ โดยการสนับสนุนจากบริษัท Halliburton พร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษให้นักเรียนได้ร่วมสนุก “ก้ม-หงาย-ซ้าย-ขวา-กระโดด..กระโดด” เพื่อทดสอบว่าหมวกกันน็อคสวมพอดีกระชับกับศีรษะหรือไม่


พิธีการมอบหมวกกันน็อค


เด็กๆ ช่วยสวมหมวกให้กัน


ผู้ใหญ่สอนเด็กๆ เรื่องการสวมหมวกที่ถูกต้อง


กิจกรรมพิเศษ “ก้ม-หงาย-ซ้าย-ขวา-กระโดด..กระโดด” นำโดยทีม CSIP และ Halliburton


โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทยได้ใช้หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐาน และมีการออกแบบแผ่นรองในเพื่อความพอดีกับศีรษะเด็กที่มีขนาดแตกต่างหลากหลายตามอายุ เพศ และรูปร่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับศีรษะของเด็กแต่ละคน นำไปสู่ความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกกันน็อค

นายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อค และตนจะคอยช่วยครูอีกแรงในการตรวจตราและตักเตือนการสวมหมวกกันน็อคของนักเรียนเป็นประจำ

ในขณะที่ นายสุธีร์ จิวะพงษ์ Manager South East Asia Global Account Manager – PTTEP กล่าวเสริมว่า บริษัท Halliburton ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้กับเยาวชน เพราะเยาวชนถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ทีม CSIP ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง (ของนักเรียนที่ได้รับหมวก) กว่า 300คน เกี่ยวกับความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อคให้เด็ก พร้อมลงนาม “หนังสือสัญญาการรับมอบหมวกกันน็อค” เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง


ผู้ปกครองมาโดยพร้อมเพรียง


ผู้ปกครองให้ความสนใจหมวกกันน็อคเด็กมาตรฐานใหม่


นอกจากนี้ในช่วงวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2560 ทีม CSIP ร่วมกับอาสาสมัครจากบริษัท Halliburton และครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา ได้ทำการวัดขนาดศีรษะนักเรียน ชั้น ป.1-6 รายบุคคลอย่างละเอียด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสริม (แผ่นรองใน) เพื่อให้หมวกกระชับพอดีกับศีรษะเด็กแต่ละคนให้มากที่สุด


CSIP และ Halliburton วัดขนาดศีรษะนักเรียน

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ วัดขนาดและทดสอบหมวกกันน็อคที่พอดีกับศีรษะ


กล่าวได้ว่า เป็นครั้งแรกที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมหมวกกันน็อคเด็กสำหรับมอเตอร์ไซค์  โดยมีต้นแบบและแนวคิดมาจาก “หมวกกันน็อคสำหรับจักรยาน” ที่จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้ทุกใบ เพราะไม่มีทางที่หมวกจะออกแบบมาพอดี 100% กับศีรษะทุกคนที่มีความแตกต่าง ดังนั้นอุปกรณ์เสริมจะช่วยทำให้กระชับมากขึ้น

ทั้งนี้ CSIP กำลังหาทางผลักดันให้บริษัทผลิตหมวกกันน็อคในประเทศไทย ได้ผลิตอุปกรณ์เสริมดังกล่าวควบคู่กันไปด้วย


“หมวกกันน็อคสำหรับจักรยาน” ที่มีอุปกรณ์เสริมมาให้


การติดตั้งอุปกรณ์เสริมหมวกกันน็อคเด็ก

หลังจากนักเรียนได้รับหมวกกันน็อคแล้ว ทางโรงเรียนอนุบาลสงขลาจะกระตุ้นพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อคของนักเรียนโดยการขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจโดยมีคะแนนพิเศษในสมุดบันทึกความดีและรายวิชาหน้าที่พลเมืองสำหรับเด็กที่สวมหมวกกันน็อคมาโรงเรียนทุกครั้งที่โดยสารมอเตอร์ไซค์ ตลอดจนครูประจำชั้นจะช่วยบันทึกการสวมหมวกของเด็กแต่ละคนอีกด้วย

รายงานโดย น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์, CSIP


  • เผยแพร่ข่าว
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNSOC6011080010057
สมิหลา ไทมส์ http://www.samilatimes.co.th/?p=22975