( 4 พ.ย.2560 ) กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และลงนามสัญญาหมวกกันน็อก

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) นำโดยนายแพทย์ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับหมวกกันน็อก จำนวนกว่า 300 คน เกี่ยวกับความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกให้บุตรหลาน พร้อมลงนาม ‘หนังสือสัญญาการรับมอบหมวกกันน็อก’ เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง