กิจกรรม วัดขนาดศีรษะและติดตั้งอุปกรณ์เสริมในหมวกกันน็อก

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP)

ร่วมกับอาสาสมัครจากบริษัท Halliburton และโรงเรียนอนุบาลสงขลา ดำเนินการวัดขนาดศีรษะเด็กนักเรียน จำนวน 305 และจำนวนอุปกรณ์เสริม (แผ่นรองใน) ที่จะติดตั้งในหมวกกันน็อกแต่ละใบ  ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและวิธีการสวมใส่หมวกกันน็อกแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองไปพร้อมๆ กัน

อุปกรณ์เสริม หรือแผ่นรองใน ออกแบบมาเพื่อความพอดีกับศีรษะเด็กที่มีขนาดแตกต่างหลากหลายตามอายุ เพศ และรูปร่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับศีรษะของเด็กแต่ละคน โดยได้ทำการวัดขนาดศีรษะนักเรียน ชั้น ป.1-6 รายบุคคลอย่างละเอียด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสริม (แผ่นรองใน) เพื่อให้หมวกกระชับพอดีกับศีรษะเด็กแต่ละคนให้มากที่สุด

กล่าวได้ว่า เป็นครั้งแรกที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมหมวกกันน็อกเด็กสำหรับมอเตอร์ไซค์  โดยมีต้นแบบและแนวคิดมาจากหมวกกันน็อกสำหรับจักรยานที่จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้ทุกใบ เพราะไม่มีทางที่หมวกจะออกแบบมาพอดี 100% กับศีรษะทุกคนที่มีความแตกต่าง ดังนั้นอุปกรณ์เสริมจะช่วยทำให้กระชับมากขึ้น ทั้งนี้ CSIP กำลังหาทางผลักดันให้บริษัทผลิตหมวกกันน็อกในประเทศไทยได้ผลิตอุปกรณ์เสริมดังกล่าว