( 11 ก.ย.2560 ) จัดประชุมเรื่องหมวกกันน็อกเด็กตามมาตรฐานใหม่

กิจกรรม จัดประชุมเรื่องหมวกกันน็อกเด็กตามมาตรฐานใหม่

            วันที่ 11 กันยายน 2560 – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ได้จัดประชุมเรื่องหมวกกันน็อกเด็กตามมาตรฐานใหม่ เพื่อรายงานสถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาหมวกกันน็อกเด็ก และหาข้อสรุปการผลิตหมวกกันน็อกเด็กตามมาตรฐานใหม่ที่ประกาศใช้โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการ บริษัทผลิตหมวกกันน็อก บริษัทผลิตโฟมในหมวกกันน็อก สถาบันยานยนต์ สถาบันหมวกนิรภัย Save the Children มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

สืบเนื่องด้วยมาตรฐานหมวกกันน็อกได้เปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานเดิมซึ่งใช้มานานกว่า 30 ปี เป็นมาตรฐานใหม่ซึ่งอ้างอิงมาตรฐานยุโรป ECE ในหมวกเต็มใบและมาตรฐาน DOT ในหมวกครึ่งใบ การปรับเปลี่ยนมาตรฐานนี้จะประกาศใช้โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตหมวกจะต้องพัฒนากระบวนการผลิตใหม่หมดหลังประกาศ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก จึงได้จัดประชุม เรื่อง การพัฒนาหมวกกันน็อกเด็กเพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้ผลิตหมวกนิรภัยเด็กและผู้ผลิตวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของหมวกกันน็อก มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานหมวกกันน็อกเด็กที่จะประกาศใช้ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่นำไปสู่แนวทางการผลิตหมวกกันน็อกสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐาน ในการนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานหมวกกันน็อกที่จะประกาศใช้ และสามารถผลิตหมวกกันน็อกสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานเพื่อปกป้องสมองเด็กไทยให้ปลอดภัยเมื่อโดยสารรถมอเตอร์ไซค์  จึงจัดประชุมดังกล่าวขึ้น