( 1-2 มิ.ย.2560 ) กิจกรรม สำรวจข้อมูลและประชุมร่วมกัน

กิจกรรม สำรวจข้อมูลและประชุมร่วมกัน

            วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 – – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ร่วมกับอาสาสมัครจากบริษัท Halliburton และโรงเรียนอนุบาลสงขลา ดำเนินการสำรวจข้อมูลการสหมวกกันน็อกของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา พบว่า มีจำนวนนักเรียนที่โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ แต่ไม่สวมหมวกกันน็อก จำนวน 307 คน

ภายหลังการสำรวจ ทีม CSIP และอาสาสมัคร Halliburton ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลาและครู เพื่อนำเสนอข้อมูลการสำรวจ และปรึกษาหารือกิจกรรมที่จะทำให้เด็กนักเรียนสวมหมวกกันน็อกมากขึ้น